• Access

董事成员

Chairman Kiyoshi Kanazashi
Vice Chairman & Representative Director / Senior Operating Officer Hitoshi Uemura
President & Chief Executive Officer (CEO) Yuji Okuma
Representative Director / Senior Operating Officer Hironori Nishikawa
Director / Senior Operating Officer Shinji Sakaki
Masashi Okada
Shouhei Kimura
Managing Director Shigeyuki Furusawa
Managing Officer Takashi Ikeuchi
Hiroaki Hoshino
Operating Officer Keita Kawai
Tomoyuki Sato
Masaoki Kanematsu
Tatsuaki Tanaka
Shigeyuki Kameshima
Kazuhiro Nishimura
Kazuki Yoshino
Shunsuke Tomoi
Akiko Enokido
Shinichiro Usugi
Yasuhiro Samejima
Audit & Supervisory Board Member Kazuo Mochida
Masahiko Hashizume

April 1st,2019