• Access

Executive Board

Chairman Kiyoshi Kanazashi
Vice Chairman & Senior Executive Officer Hitoshi Uemura
President & Chief Executive Officer (Ceo) Yuji Okuma
Vice President & Senior Executive Officer Hironori Nishikawa
Senior Managing Director Masashi Okada
Managing Director Shigeyuki Furusawa
Shouhei Kimura
Operating Officer Shinya Miwa
Munenori Ohtani
Keita Kawai
Michie Kawai
Tomoyuki Sato
Masaoki Kanematsu
Takashi Ikeuchi
Hiroaki Hoshino
Tatsuaki Tanaka
Shuzo Yokoyama
Shigeyuki Kameshima
Kazuhiro Nishimura
Kazuki Yoshino
Shunsuke Tomoi
Auditor & Supervisory Board Member Ken Sumida
Masahiko Hashizume

April 1st,2018