• Access

Executive Board

Chairman Hironori Nishikawa
President & CEO Masashi Okada
Director & Senior Managing Executive Officer Takashi Ikeuchi
Hiroaki Hoshino
Director & Managing Officer Tatsuaki Tanaka
Akiko Enokido
Shigeyuki Kameshima
Director Kiyoshi Kanazashi
Hitoshi Uemura
Outside Director Shirou Wakui
Mutsumi Watanabe
Operating Officer Tomoyuki Sato
Shuzo Yokoyama
Kazuki Yoshino
Shunsuke Tomoi
Shinichiro Usugi
Yasuhiro Samejima
Akira Kubo
Keisuke Nishida
Shuichi Noma
Hidetatsu Ikeda
Masatoshi Itami
Jun Kodama
Shigeru Hashimoto
Toshiyuki Netu
Yasuhiro Kurokawa
President of Major Affiliated Companies
(Equivalent to Operating Officer)
Masaoki Kanematsu
(TLC REIT Management Inc.)
Toshihiro Awatsuji
(Tokyu Resorts & Stays Co., Ltd.)
Tsuyoshi Tsuneyoshi
(Tokyu Land Capital Management Inc.)
Shouji Inaba
(EWEL,Inc.)
Full-time Audit & Supervisory Board Member Kazuo Mochida
Masahiko Hashizume

April 1, 2022